Terug naar het overzicht

Tarief notionele interestaftrek volgend jaar 4,473 procent

Het tarief van de notionele interestaftrek bedraagt voor aanslagjaar 2010 4,473 procent. Dat is een lichte stijging tegenover vorig jaar. Toen bedroeg het tarief van de interestaftrek 4,307 procent. Op basis van de officieuze referte-indexen voor december is het nu al mogelijk het tarief van de notionele interestaftrek voor volgend jaar te berekenen. Dat stemt immers overeen met het jaargemiddelde van de maandelijkse index J, voor OLO's op tien jaar (art. 205quater WIB1992). Voor kmo's (in de zin van art. 15 W. Venn.) komt daar een half procentpunt bij. Dus dat wordt 4,973%