WAARDEBEPALING

Wat is de waarde van mijn bedrijf?

Benieuwd naar de waarde van jouw bedrijf en of je al kunt stoppen met werken? Doe de gratis check, dit kost je slechts 5 minuten!


Benieuwd naar de waarde van jouw bedrijf en of je al kunt stoppen met werken?

Bereken zelf je ondernemingswaarde
Met deze rekenmodule bereken je zelf de waarde van de aandelen van jouw onderneming. Je doet dit op basis van je eigen variabelen, voorspellingen en verwachtingen. De onderverdeling van de opbrengsten en kosten is in overeenstemming met het Belgisch rekeningschema. Daardoor kost het invullen je weinig tijd en moeite. 

Hoe werkt de rekenmodule?
Je doorloopt de module stapsgewijs. Eerst vul je wat persoonlijke gegevens in. Bij stap 2 vul je de witte cellen in. Veel informatie kan je terugvinden in je jaarrekening/saldibalans. Je hoeft alleen de witte cellen in te vullen; de blauwe cellen bevatten vaststaande formules. Stap 3 toont vervolgens de waarde van de aandelen van jouw onderneming. 

Beperkingen van de rekenmodule
Deze rekenmodule is gebaseerd op de activiteiten van de onderneming en houdt geen rekening met de huidige vermogensstructuur. Daarnaast is het model alleen bruikbaar voor bedrijven met de juridische structuur van een B.V. en of BVBA. 

Rechten
De uitkomst van deze rekenmodule is een resultante van de ingevoerde gegevens en de onderliggende theoretische rekenkundige methodiek. Aan de uitkomsten van dit model kan je geen rechten ontlenen. Bedrijventekoop.be bvba accepteert geen enkele directe en/of indirecte aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik van dit rekenmodel of daaruit voortvloeiende schade.