Privacybeleid

Privacybeleid

De website(s) "bedrijventekoop.be" en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Bedrijventekoop bvba (hierna: Bedrijventekoop bvba), statutair gevestigd te Zoersel en ingeschreven in de Kruispuntbank onder nummer BE0809.710.666. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Alle profielen worden anoniem op Bedrijventekoop.be geplaatst. Persoonlijke gegevens van plaatsers van een profiel en van personen die reageren op een profiel worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bedrijventekoop bvba houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verwerking van persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Bedrijventekoop bvba, Lelielaan 10, 2980 Zoersel, In overeenstemming met de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verwerking van persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bedrijventekoop bvba garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van Bedrijventekoop.be. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

In het kader van onze dienstverlening, wanneer u een profiel plaatst; reageert op een profiel, een abonnement neemt op een nieuwsbrief, informatie aanvraagt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Bedrijventekoop bvba, legt Bedrijventekoop bvba gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw emailadres, een beschrijving van de onderneming die u wenst te verkopen of de onderneming waarvoor u belangstelling hebt getoond). Bedrijventekoop bvba gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Bedrijventekoop bvba, van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Bedrijventekoop bvba rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Bedrijventekoop bvba, t.a.v. Adresregistratie, Lelielaan 10, 2980 Zoersel of per e-mail aan info@bedrijventekoop.be met als onderwerp "Adresregistratie". Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

 

Uw gegevens verwijderen?

 

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar verwijderen@bedrijventekoop.be. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Bedrijventekoop bvba, Lelielaan 10, 2980 Zoersel. Bedrijventekoop bvba voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

 

Recht op inzage en controle

U kunt uw persoonlijke gegevens altijd inzien en aanpassen.


Privacybeleid andere websites

 

Op www.bedrijventekoop.be zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

 

Bedrijventekoop maakt gebruik van cookies

 

Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser automatisch opslaat op uw computer. Zo kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen; ze identificeren alleen computers. Ze kunnen echter wel persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers. U kunt de acceptatie van cookies op uw computer uitschakelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door derden.

 

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

 

Stuur dan een e-mail naar info@bedrijventekoop.be. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

 

Auteurs- en databankrechten

Alle auteurs- en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) onze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten zijn eigendom van Bedrijventekoop bvba te Wijnegem of diens licentiegevers.

 

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geƫigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.