Management-Buy-Out

Management-Buy-Out

 

Dit is een term die in het verlengde van een bedrijfsovername geregeld ter sprake komt. Wat houdt dit precies in en wat is het verschil met een Management-Buy-in (MBI)?

MBO is een overname van een (deel van een) bedrijf door de zittende leiding en eventueel ander personeel, eventueel met financiering van buitenaf. Een MBI is een overname van een (deel van een) bedrijf door een of meer personen die na de overname zelf de leiding over (een deel van) die onderneming gaan voeren.

Het verschil zit dus in het feit of de koper van het bedrijf al betrokken was bij de onderneming voor bedrijfsovername of nog niet.