Terug naar het overzicht

Gebruik de verliezen van de patrimoniumvennootschap!

We hopen u deze week een rustige nuttige tip mee te geven, die wat soelaas kan brengen en fiscale verstrooiing in deze voor velen ongetwijfeld nerveuze tijden. Ons seminar van vorige week was opnieuw een succes, en het volgende offshore seminar gaat dan ook door op donderdag 13 november 2008. Stel u heeft zoals velen twee vennootschappen, een werk- en een patrimoniumvennootschap. Zoals dat vaak gebeurt na verloop van tijd, heeft de immovennootschap alleen maar verliezen en de werkvennootschap blijft zitten met een pak winsten en heeft niet zoveel optimalisatietechnieken. Is er hier een creatieve oplossing te bedenken?Waarom verkoopt de patrimoniumvennootschap niet bv. haar al voor een flink stuk afgeschreven pand aan de werkvennootschap. De immovennootschap betaalt wel vennootschapsbelasting op de meerwaarde …maar ze had verlies, dus mogelijk is de belasting in haar hoofde beperkt. De werkvennootschap heeft nu ineens een grote kostenpost bij! Er moeten natuurlijk wel registratierechten betaald worden, dit is juist. Maar er is nog meer, heeft u na de verkoop van het pand de patrimoniumvennootschap nog wel nodig. Er zit hier immers nog een pak geld in van de verkoop van het pand. Wel liquideer deze immovennootschap, u betaalt 10% maar het geld wordt wel privé geld… Deze denkoefening moet natuurlijk steeds in concreto getoetst worden aan de cijfers van de vennootschappen. Maar u slaat twee vliegen in één klap.