Terug naar het overzicht

Overname - advies: waarom, wie & wanneer?

Uit diverse studies blijkt dat in de komende 10 jaar het aantal KMO bedrijfsoverdrachten sterk zal toenemen als gevolg van vergrijzing, serieel ondernemerschap en de toenemende individualisering van de maatschappij. In dit artikel gaan we nader in op het belang van advies en wie, wanneer het best geplaatst is om advies te verlenen. Waarom De verkoop van de onderneming is vaak dé transactie in het leven van de bedrijfsleider/aandeelhouder. Hierdoor ontstaan vaak veel emoties en laat nu net emoties geen goede drijfveer zijn voor het maken van belangrijke beslissingen. Voorts is een bedrijfsoverdracht een complexe multidisciplinaire transactie (financiële, fiscale, juridische, menselijke en marktaspecten). Hierdoor zal bij de ondernemers een nood aan professioneel advies ontstaan omdat bedrijfsoverdrachten: „« Eenmalig zijn in de loopbaan van de ondernemer en hij dus geen ervaring heeft; „« Complex zijn en een mix aan financiële, economische, juridische, fiscale en sociale competenties vereisen; „« Discretie vereisen zodat de ondernemer zijn activiteiten kan verderzetten zonder onrust bij stakeholders te creëren; „« Ervaring vereisen om de verkoopprijs te maximaliseren en de risico’s te minimaliseren. Het is daarom aangeraden om u deskundig te laten adviseren. Wie & Wanneer Een goed voorbereide bedrijfsoverdracht kent 4 fases, situatiebepaling, voorbereiding, acquisitie en afronding. Binnen deze 4 fases zijn ook weer specifieke competenties vereist om het maximaal beoogd resultaat te bereiken. Situatiebepaling Vooreerst zal de ondernemer zijn (financiële) doelstellingen moeten kennen. De “accountant” is normaal het best geplaatst om hier advies te verlenen. Voorts zal de ondernemer zijn bedrijf verkoopbaar en verkoopklaar moeten maken. Een “overnameadviseur”, die dagdagelijks met kandidaatkopers spreekt, kan zeer concreet advies leveren om zodoende obstakels tijdig weg te werken, eventuele risico’s te minimaliseren en waardestuwers in de verf te zetten. Voorbereiding Alvorens derde partijen worden gecontacteerd voor overname, moet het dossier worden voorbereid. Vooreerst moet de waarde en vraagprijs worden berekend. Dit kan door een “accountant” of een “overnameadviseur” gebeuren. Het schrijven van het informatiememorandum en het opstellen van een anoniem investeringsprofiel gebeurt doorgaans door een “overnameadviseur”. Acquisitie & afronding De “overnameadviseur” begeleidt de onderhandelingen met kandidaat-kopers. Bij een principieel akkoord maakt de “overnameadviseur” of een “juridisch adviseur” een intentieverklaring waar het akkoord op hoofdlijnen wordt vastgelegd. De koper stelt vervolgens een “accountant” en/of juridisch adviseur” aan om het boekenonderzoek uit te voeren. Tenslotte maakt een “juridisch adviseur” de overnameovereenkomst en begeleidt de “overneameadviseur” de ondernemer bij deze laatste onderhandelingen met de koper. Na ontvangst van de gelden kan de ondernemer zich wenden tot een “vermogensbeheerder”, een bank of een onafhankelijke financiële planner om zijn vermogen op een op maat aangepast risicoprofiel te laten renderen. Bron: www.bedrijventekoop.be Auteur: Marc Leemans, m.leemans@adcorporate.com, www.adcorporate.be.