Terug naar het overzicht

Verkoopklaar maken onderneming – transparante structuren

Als gevolg van diverse redenen maken maken bedrijven vaak door de jaren heen belangrijke wijzigingen in structuren. Denk hierbij aan in- en uittreden van vennoten, opzetten van nevenactiviteiten, fiskale optimalisatie enzoverder. Kandidaat-kopers beschikken over minder informatie over de onderneming dan de verkopers. Dat noemen we “de informatiekloof”. Dit creëert bij de koper onzekerheid. Hoe hoger deze onzekerheid, hoe hoger hij het rendement op zijn investering zal eisen. Een belegger eist op de beurs (onzekerheid) ook een hoger rendement in vergelijking met een spaarboekje (zekerheid). Nu geldt bij de waarde van de onderneming: hoe hoger de rendementseis van de koper, hoe lager de waarde van de onderneming. Vandaar dat wij verkopers aanbevelen om in de jaren voorafgaand aan de overdracht, de structuur en informatie zo transparant mogelijk te maken.  Hierdoor verkleint immers de informatiekloof en dus de risico-inschatting waardoor minder kandidaat-kopers afhaken en/of de waarde van de vennootschap verhoogt. Bij de vereenvoudiging van de structuur kan men onder meer denken aan:  - Feitelijke bedrijfsactiviteiten in één vennootschap onderbrengen versus in verschillende bedrijven verspreiden;  - Nevenactiviteiten of niet complementaire van de kernactiviteiten afsplitsen of voorafgaand verkopen;  - Bij meerdere vennootschappen het gebruik van verschillende afsluitdata vermijden;  - Complexe fiscale structuren (recht van opstal, vruchtgebruik, enz.) schrikken kandidaat-kopers af. Het is dan ook onverstandig om een paar jaar voor een geplande bedrijfsoverdracht alsnog nieuwe complexe fiscale structuren in te voeren. Auteur Marc Leemans Adcorporate Antwerpen www.adcorporate.be