Terug naar het overzicht

Nog vlug kosten maken!

Het jaareinde nadert snel maar wij blijven trouw op post en doen dapper verder, en blijven u van fiscale tips voorzien, om al dit fiscale leed te verzachten waar we allemaal het slachtoffer van zijn. Zij die alleen fiscaal kunnen optimaliseren binnen een Belgische context en actief zijn in vennootschapsvorm, laten zich nogal eens opjutten door het zgn. verlaagd vennootschapstarief. Dit wil zeggen dat de hoogste vennootschapsbelasting van de 27 EU – landen – jawel uw Belgische vennootschapsbelasting van 33,99% zou dalen naar 24,98%. Dit op voorwaarde dat u een loon opneemt van 36.000 EUR of méér. Wij nuanceren graag dit zogenaamd verlaagd tarief. Lig daar niet zo van wakker. In vele gevallen is het niet meer dan een schaamlapje in één van de door belastingen meest leeg gemolken landen. Ten eerste slaat dit tarief van 24,98% alleen op de eerste schijf van belastbare winst van 25.000 EUR! Als je nu extra loon moet uitkeren om van dit verlaagd tarief te genieten, kan het zijn (als je bv nog andere inkomsten hebt bv loon uit een andere vennootschap) dat je snel belast wordt aan het marginaal tarief van 50% (+ gemeentebelasting). Vergeet ook niet je sociale bijdragen. Mogelijk stijgt je belastingdruk zelf. Het wordt dus soms rekenen. Geloof dus niet dat dit het wondermiddel is, het blijft voor een stuk ‘rommelen in de marge’. Wist je dat kiezen tussen verlaagd of geen verlaagd tarief maximaal over 3592 EUR kan gaan. Wat kunt u nu nog op de valreep doen? Koop een auto op ‘renting’ of bepaalde machines. Het is een huur, u moet niets op uw balans activeren maar u mag de facturen volledig in kosten boeken. De rentingmaatschappij zit natuurlijk verveeld met het feit dat de waarde van veel goederen sterk daalt in de eerste maanden na de aankoop en dat u bovendien niet verplicht bent om het goed op het einde te kopen. De rentingmaatschappij lost dit op door de rentingtermijn vrij kort te nemen en door onmiddellijk bij de aanvang een fors bedrag te vragen als eerste betaling. Dit kan gemakkelijk oplopen tot 20 % van de prijs. Niets belet u om nu nog in december een contract aan te gaan met de rentingmaatschappij, zelfs al is de wagen (of bv. een machine) nog niet geleverd en moet die nog besteld worden. Het grote voorschot (verhoogde huurfactuur) kan u nu nog in kosten stoppen! Er zal ook niet gediscussieerd worden over de afschrijvingstermijn. U schrijft immers niet af, u rent. U kan zich nu reeds inschrijven voor ons offshore seminar op donderdag 22.1 om 20h, u kan zich inschrijven via onze site.