Terug naar het overzicht

Neerlegging jaarrekening via internet wordt de regel

Sinds 1 maart dit jaar jaar moeten in principe alle jaarrekeningen via het internet worden neergelegd. Zo deelt de Balanscentrale van de Nationale Bank van België mee in een brief aan de ondernemingen en iedereen die gevolmachtigd is om jaarrekeningen neer te leggen. Voor buitenlandse ondernemingen en kleine ondernemingen wordt wel een uitzondering gemaakt. Zij mogen nog altijd hun jaarrekening op papier neerleggen