Terug naar het overzicht

Management Buy in (MBI), de risico's

Een ondernemer die een zaak wenst uit te bouwen, denkt in eerste instantie aan het oprichten van een eigen onderneming. Een MBI biedt echter een alternatief dat niet over het hoofd mag worden gezien. Maar wat als de helft van het personeel gaat lopen of de klanten na de overname afhaken? Of wat als de verworven voorrechten met leveranciers heronderhandeld moeten worden? Naast een aantal belangrijke voordelen, die we in een eerder artikel hebben beschreven, brengt een MBI traditioneel een aantal risico’s met zich mee. Het voornaamste risico schuilt in de ondernemingscultuur en de managementstijl van de nieuwe bedrijfsleider. Hoewel een nieuwe manager voor een nieuw elan kan zorgen, kan een nieuw management op weerstand of ongenoegen bij het bestaande personeel stuiten. Mensen zijn nu eenmaal vaak behoudensgezind wanneer het hun job betreft. Hoe de MBI-kandidaat hiermee omgaat, zal cruciaal zijn voor het al dan niet slagen van de overname. Bij een MBI wordt van het nieuwe management verwacht dat zij het meteen beter doen dan het bestaande management. Het is dan ook wenselijk dat de ondernemer kennis en ervaring heeft van de branche waarin de onderneming actief is. Dit zal van belang zijn in de relatie met personeel, klanten en leveranciers. De bestaande klanten kunnen sceptisch staan tegenover de nieuwe bedrijfsleiding. Het is mogelijk dat een deel van deze klanten zal afhaken. Desgevallend kan een introductieperiode, waarbij het bestaande management het nieuwe management introduceert bij de voornaamste klanten, soelaas bieden. Voordelen die men van leveranciers in de loop der jaren heeft verworven, zullen niet noodzakelijk overgaan wanneer de bedrijfsleiding verandert. De onderhandelingspositie en -capaciteiten van de MBI-kandidaat zullen hier de uitkomst bepalen. Hoewel financiering vaak éénvoudiger kan gevonden worden bij een MBI, is de financieringslast daarom niet lichter. De MBI-kandidaat zal de verworven goodwill immers ook moeten financieren. Daarnaast moet de MBI-kandidaat de bestaande verplichtingen ook inlossen. Een sterk onderbouwd business en financieel plan alsook een solide financiële partner is in een MBI verhaal van groot belang. De voordelen en risico’s verbonden aan een MBI zullen geval per geval tegenover elkaar moeten afgewogen worden. Bij dit proces kunnen andere ondernemers alsook onafhankelijke overnameadviseurs de MBI-kandidaat een stuk op weg helpen. Auteur: Adcorporate Marc Leemans m.leemans@adcorporate.be