Terug naar het overzicht

Management Buy in, een alternatief voor het oprichten van een zaak.

Een ondernemer die een zaak wenst uit te bouwen, denkt in eerste instantie aan het oprichten van een eigen onderneming. Een MBI biedt echter een alternatief dat niet over het hoofd mag worden gezien. De ondernemer: “Persoon die met eigen handen en noeste arbeid een bloeiende zaak uit de grond heeft gestampt.” Ondanks dit romantisch beeld van de ondernemer, hoeft dit niet perse het enige mogelijke - of beste - scenario te zijn voor het uitbouwen van een succesvolle onderneming. Als gevolg van de demografische situatie alsook het economisch klimaat, waarin we ons vandaag bevinden, zal het aantal MBI’s de komende jaren ongetwijfeld toenemen. De combinatie van de opvolgingsproblematiek, de financiële uitdagingen waarmee de KMO te kampen heeft en de lage intrestvoeten, biedt de MBI-kandidaat meer dan ooit tevoren de kans om de stap te zetten naar het verwerven van een eigen zaak. In plaats van een eigen zaak te starten kan de ondernemer middels een MBI gebruik maken van een bestaand platform voor de uitbouw van een eigen onderneming. Management Buy In Bij een MBI neemt een manager, die voorheen niet bij het bedrijf in kwestie werkzaam was, de onderneming geheel of gedeeltelijk over. Na de koop zal de manager de bedrijfsleiding voor zijn rekening nemen. Succesfactoren De omstandigheden mogen dan wel gunstig zijn voor een MBI, de belangrijkste sleutel tot een succes bevindt zich, net zoals dit het geval is bij de opstart van een onderneming, bij de ondernemer zelf. Goede managers zijn niet per definitie goede ondernemers en vice versa. Naast de vraag of hij de inherente ondernemerskwaliteiten bezit, moet de ondernemer zich ondermeer volgende vragen stellen: - Past een MBI in mijn huidige carrière? - Welke impact zal een MBI hebben op mijn privéleven? - Is een MBI financiëel verantwoord? - Hoeveel wil en kan ik investeren? Het beantwoorden van deze vragen mag dan wel evident en redelijk eenvoudig lijken, toch kan het raadzaam zijn hierover met een onafhankelijke derde partij te praten. Dit kunnen andere ondernemers zijn alsook overnameadviseurs die ruime ervaring hebben met MBI’s. Voordelen Het vertrek van een bestaande onderneming voor de uitbouw van een eigen zaak heeft een aantal belangrijke voordelen tav een start-up. Het reeds bestaande klantenbestand zorgt ervoor dat van dag één cashflows worden gegenereerd. Hierdoor heeft de onderneming afbetalingscapaciteit waardoor banken sneller mee zullen gaan dan het geval is bij een start-upverhaal. Een soepele financiering door een solide financiële partner is, zeker in de startfase, van cruciaal belang voor de ondernemer. Ook de reeds bestaande relaties met leveranciers kunnen een aantal voordelen opleveren. Zo zal een trouwe klant vaak van betere condities kunnen genieten dan een nieuwe klant. Door de bestaande relatie zullen minder zekerheden worden geëist, betalingstermijnen soepeler en kortingen groter zijn. De MBI-kandidaat voelt zich evenwel niet gebonden aan de bestaande leveranciers en kan nieuwe onderhandelingen aangaan met andere leveranciers om zo tot scherpere aankoopprijzen te komen. Een deel van het bestaande personeel onderging reeds een organische selectie waardoor het percentage van mensen die “op hun plaats zitten” in de onderneming hoger zal liggen dan bij een startende onderneming. Bovendien is de aanwezigheid van in-house knowledge, al naar gelang de sector, een niet te onderschatten actief. Wervings- en selectiekosten zullen om evidente redenen een stuk lager liggen dan bij een startende onderneming. De reeds bestaande infrastructuur, in combinatie met de inbreng van de kennis en vaardigheden van de MBI-kandidaat, kunnen dienen als basis voor de verdere uitbouw, reorganisatie of heroriëntatie van de overgenomen onderneming. Uit het verleden van de onderneming kan immers heel wat managementinformatie worden geput. Historische informatie en cijfers met betrekking tot productlijnen, personeelsbezetting, marketing en andere informatie kunnen helpen bij het uitzetten van een nieuwe weg voor de onderneming. Veranderingen die het bestaande management niet konden of wilden doorvoeren, kunnen nu misschien wel gerealiseerd worden. Daarnaast zouden de meeste kinderziektes waarmee starters te kampen krijgen reeds moeten verholpen zijn bij een onderneming die al enkele jaren bestaat. De voordelen moeten uiteraard worden afgewogen tegen de nadelen en risico’s die aan een MBI verbonden zijn. In het tweede deel van dit tweeluik worden de risico’s toegelicht. Auteur: Adcorporate Marc Leemans m.leemans@adcorporate.be