Terug naar het overzicht

Invloed financierbaarheid op overnameprijs nog steeds onderschat

Onlangs gaf mijn accountant haar mening over de waarde van een onderneming: “wat de gek ervoor geeft!”. De eeuwenoude discussie over de totstandkoming van prijzen op de markt van vraag en aanbod en het ongrijpbare verschil tussen waarde en prijs is, misschien meer dan ooit, actueel. Wat velen zich niet realiseren, is dat de overnameprijs vandaag meer dan ooit wordt bepaald door een heel ander facet: de financierbaarheid van de onderneming. De haalbaarheid van de financiering is van doorslaggevend belang voor de overnameprijs. Waarde vervult hierbij slechts een indicatief karakter. Over waarde en prijs zijn vele boeken geschreven; het zijn compleet verschillende begrippen, ook in de bedrijfsovernamemarkt. Verkoper en koper hebben onder meer verschillende visies over de toekomst, verschillende risicopercepties, verschillende informatiebronnen en ga zo maar verder. Het is dan ook van groot belang dat een specialist de toekomst van een bedrijf in commercieel, bedrijfskundig en financieel opzicht zo weet op te bouwen dat de toekomst-perspectieven duidelijk aantoonbaar zijn en dat de vertaalslag hiervan aansluit bij de waardering en de externe vraagprijs. De verkoopprijs die uiteindelijk tot stand komt, is dikwijls het resultaat van een onderhandelingsproces. Valkuil Na bepaling van de uiteindelijke prijs en de vastlegging hiervan in een intentieovereenkomst dient de koper nog wel ‘even’ de benodigde financiering te realiseren. Een veelvoorkomende valkuil waardoor veel overdrachten alsnog geen doorgang vinden. Uiterst frusterend, eens te meer omdat deze situatie leidt tot waardevernietiging. De waarde van een bedrijf dat opnieuw de markt op gaat, zal automatisch devalueren omdat de eerste overeengekomen prijs niet financierbaar is gebleken. Dit doemscenario wordt natuurlijk sterk bepaald door de financieringsmogelijkheden en de toekomstvisie van de koper. De markt interpreteert dit echter op geheel eigen, subjectieve wijze. Financieringsratio Wij adviseren daarom om bij een waardebepaling niet alleen uit te gaan van de reguliere waarderingsmethodes en aanwezige benchmarkgegevens maar ook van de financierbaarheid. Daardoor is het mogelijk om vooraf in te schatten welk bedrag de kopende partij maximaal kan financieren. Hierbij worden verschillende scenario’s en constructies gehanteerd, met als voordeel dat de bandbreedte waarbinnen zich de uiteindelijke overnameprijs zal bevinden op voorhand kan worden vastgesteld. Verwachting versus realisatie Wie rekening houdt met het aspect financierbaarheid kan voorkomen dat er een niet te realiseren vraagprijs wordt vastgesteld en gecommuniceerd naar de markt. Juist het maken van een reële inschatting is van onschatbare waarde. Niet alleen omdat het overdrachtstraject hierdoor automatisch sneller verloopt, maar vooral omdat de verkopende ondernemer zijn doelstellingen kan behalen en daardoor met een tevreden gevoel terugblikt op het totale traject. Bron: www.bedrijventekoop.be Auteur:Adcorporate is een fusie- en overnamespecialist met vijf vestigingen in België, zes in Nederland en vijf in Duitsland. Voor meer informatie: m.leemans@adcorporate.com, www.adcorporate.be en www.bedrijventekoop.be.