Terug naar het overzicht

Inbreng in een vennootschap aan nul procent!

Dit is nog maar het begin… Het onwaarschijnlijk is gebeurd, de belastingdruk in dit fiscaal tot op het bot moegetergde land stijgt verder? Vliegtuigtaksen, verhoogde belasting op brandstof en dit nog maar om een begroting die niet klopt te laten kloppen. Binnen 12 maanden is er uiteraard een nieuw en veel groter begrotingstekort, dat ook weer met meer belastingen zal opgevuld worden. Ook kunnen we ons in de toekomst op nog meer bankcontroles enz verwachten, na alles wat er nu gebeurt. Dus de strijd voor meer fiscale ademruimte, zal feller dan ooit gestreden moeten worden. Wij zijn er alvast klaar voor. Meer dan ooit ligt de oplossing buiten Europa…. als u meer fiscale ademruimte wenst. U kan zich nu al inschrijven voor ons volgend offshore-seminar. Even een tip om zoveel fiscaal leed te verzachten. Als u uw geld belegt in grond, kan u alvast een voordeel doen qua successierechten. Want anders betaalt u zich blauw tot in de kist. Het is nog te weinig geweten, dat u grond sinds een aantal jaren kunt inbrengen aan 0% registratierechten. U betaalt dan enkel 25 EUR algemeen vast recht. Daarna kan u de grond schenken aan uw kinderen tegen 3%. U hoeft zelfs geen dure vennootschap te hebben, zelfs een simpele vennootschap zoals een VOF volstaat. Meer nog, u kan zelfs de grond inbrengen (wat niet altijd geweten is) in een burgerlijke maatschap (is eigenlijk een contract) aan 0%. Vervolgens kan u de aandelen van de maatschap ook schenken aan de kinderen. Er is nog meer (voor meer info kan u bij ons terecht)….Stel dat u een villa en bouwgrond inbrengt, in een maatschap dan betaalt u op de villa geen 10% registratierecht maar niks, als tenminste het aandeel van elke persoon in de onroerende goederen overeenkomt met elk aandeel in de maatschap. Vervolgens kunnen ook nu de aandelen van de maatschap geschonken worden tegen 3% of 7% (andere dan de kinderen).