Terug naar het overzicht

Het aantal wanbetalingen stijgt fors

Facturen van Belgische bedrijven worden steeds later betaald. Uit cijfers van het handelsinformatiebureau Graydon blijkt dat het aantal facturen dat na drie maanden nog niet betaald was in het vierde kwartaal is gestegen met 10,4 procent Van het totaal aantal facturen wordt nu 8,89 procent niet binnen de drie maanden betaald. Aan de andere kant wordt wel nog altijd 66,48 procent van de facturen tussen bedrijven tijdig betaald. De grote massa facturen wordt dus nog altijd netjes volgens de afgesproken termijnen betaald. Graydon stelt vast dat sinds juli, het ogenblik dat de eerste tekenen van de financiële kwamen boven drijven, het aantal wanbetalingen flink is toegenomen. Dat kan aanzienlijke gevolgen hebben, stelt Graydon. Een factuur die te laat betaald wordt kan tot liquiditeitsproblemen leiden, terwijl het in de huidige omstandigheden al niet gemakkelijk is om geld van de banken los te weken. Graydon wijst naar eerder studies waaruit bleek dat ruim een kwart van de faillissementen veroorzaakt wordt door wanbetalingen. De overheid is op de hoogte van dit risico en heeft daarom in december vorig jaar aangekondigd om zelf het goede voorbeeld te geven door tijdig te betalen. Tijdens het vierde kwartaal vorig jaar werd nochtans door de overheid nog altijd bijna een kwart van de facturen niet binnen de drie maanden betaald. Een absoluut dieptepunt volgens Graydon. Zes op dertien facturen wordt echter wel volgens de afspraken betaald. Opvallend is dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende overheden. Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wacht slechts voor 8 procent van haar facturen langer dan drie maanden voor betaling. Maar bij de federale overheidsdiensten loopt dat cijfer flink op. Bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt 27 procent van de facturen niet binnen de drie maanden betaald. Bij de Fod Defensie is dat 39 procent en bij de Fod Werkgelegenheid, Arbeid en Tewerkstelling is dat zelfs 56 procent. Daar tegenover staat wel dat bijvoorbeeld de Fod Financiën en de Fod Justitie wel goede betalers zijn. Bij de Fod Jusititie wordt bijvoorbeeld 85 procent van de facturen binnen de afgesproken termijn betaald en slechts 3 procent op meer dan 90 dagen na vervaldatum.