Terug naar het overzicht

Fusie zonder tussenkomst van commissaris mogelijk

Een fusie door overname kan met ingang van 25 januari 2010 plaatsvinden zonder de tussenkomst van de commissaris, aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant. Hiertoe moeten wel alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hun toestemming verlenen. Dit heeft als concreet gevolg dat het mogelijk is om de commissaris te ontslaan van zijn plicht om de bepalingen van het fusieontwerp na te kijken alsook er een rapport over op te stellen. Dezelfde bepalingen worden gelijktijdig doorgetrokken naar de regelgeving over splitsingen. (tb) Bron: Wet 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) (B.S. 15 januari 2010).