Specialisten in jouw regio

Van Damme & Partners

Veldstraat 50
9800 Deinze

Telefoon
0032 (0)9 222 58 54

Van Damme & Partners is sinds meer dan 25 jaar actief in het begeleiden van overnames van KMO's in België.
Wij bieden professionele overnamebemiddeling, advies en begeleiding gedurende het volledige traject.

Wij bieden professionele overnamebemiddeling van gezonde bedrijven.
Advies en begeleiding.
Hebben expertise in bedrijfsvastgoed, overdracht handelsfonds en patrimoniumvennootschappen.
Uiterst nauwkeurige en vakkundige waardebepaling van uw bedrijf
Zeer uitgebreid professioneel netwerk
Doorheen het hele proces een begeleidende, adviserende en bemiddelende rol om de overname zo optimaal mogelijk te laten verlopen voor alle betrokken partijen.