Terug naar het overzicht

Financieringen en reorganisatie

Financieringen en Reorganisatie - Hervorming gerechtelijk akkoord In de huidige economische omstandigheden gaan in België steeds meer bedrijven failliet. Zo gingen er in 2008 bijna 8.500 ondernemingen failliet en 2009 dient zich niet beter aan. In tijden van crisis hebben bedrijven, als gevolg diverse mogelijke redenen – grote klant failliet, hoge vaste kosten, - tijd nodig om bijkomende financiering te zoeken en/of een reorganisatie door te voeren. De huidige wetgeving van het gerechtelijk akkoord, ondertussen 10 jaar oud, moest ervoor zorgen dat bedrijven in ademnood een rustpauze kregen om orde op zaken te stellen. Vandaag is het duidelijk dat dit geen zoden aan de dijk heeft gebracht. Zo gingen in 2006 bijna 7.700 failliet, terwijl nog geen 100 procedures van gerechtelijk akkoord werden opgestart. Bovendien mist de procedure haar doel. De aanvraag tot een gerechtelijk akkoord brengt immers de onderneming maar al te vaak in diskrediet waardoor een uitweg nog verder bemoeilijkt wordt. Mede hierdoor draaide de meerderheid van deze procedures alsnog uit op een faillissement. De nieuwe wet over de continuïteit van ondernemingen van 31 januari 2009 wil breken met dit negatieve imago. Het doel van de zogenaamde gerechtelijke reorganisatie is de continuïteit van de onderneming te verzekeren door de ondernemer verschillende eenvoudigere en goedkopere alternatieven aan te reiken. Zo introduceert de wet een nieuw personage: de ondernemingsbemiddelaar. Deze deskundige wordt aangeduid door de daartoe bevoegde rechter die tevens de opdracht van de overnamebemiddelaar, rekening houdend met de belangen van de ondernemer, vrij kan bepalen. De taak van de ondernemingsbemiddelaar bestaat erin de ondernemer bij te staan om de reorganisatie te vergemakkelijken alsook te bemiddelen tussen schuldeiser en ondernemer. De gerechtelijke reorganisatieprocedure is goedkoper omdat onder andere de vergoeding voor de ondernemingsbemiddelaar lager zou komen te liggen dan deze van de vaak erg dure commissaris in opschorting. Ook worden de toekenningsvoorwaarden versoepeld. Zo kan de procedure geopend worden zodra de continuïteit in gevaar komt. Naast het opstarten van de procedure met het oog op het verkrijgen van een minnelijk akkoord, kan tevens een overdracht van het geheel of een gedeelte van de activiteiten soelaas bieden. De nieuwe wet voorziet in deze context in de zogenaamde overdracht onder gerechtelijk gezag. Interessant is dat bij deze gerechtelijke reorganisatie de fiscus voortaan in samenloop met de gewone schuldeisers. De inwerkingtreding van deze wet wordt nog bij KB geregeld, maar mag niet later zijn dan 10 augustus 2009.