Terug naar het overzicht

Familiale opvolging

Familiale opvolging na afschaffing effecten aan toonder De Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, later nog gewijzigd door de Wet van 25 april 2007, voorziet in een afschaffing van aandelen aan toonder in drie stappen. De eerste stap is gezet in 2008. Vanaf 1 januari 2008 mag een vennootschap nog uitsluitend effecten op naam uitgeven. Dat heeft natuurlijk zijn gevolgen voor de familiale opvolging die nu meer en meer in de praktijk opduiken. Klassiek was de situatie waarbij de “pater familias” zijn exploitatievennootschap onder de vorm van een BVBA omvormde tot een NV met het oog op de belastingvrije handgift van zijn aandelen aan zijn opvolger. Omvormingen van vennootschappen met het oog op een handgift hebben nu geen nut meer. Wat is het alternatief?