Terug naar het overzicht

Voorafbetalingen en aanvullende belastingen

Als ondernemer dient u voorafbetalingen te doen en zijn ook een aantal aanvullende belastingen verplicht. Voorafbetalingen Zowel zelfstandigen als vennootschappen moeten voorafbetalingen doen, die gebaseerd zijn op de vermoedelijke winsten van het lopende jaar. De stortingen zouden de belastingen van het lopende belastbare tijdperk ongeveer moeten dekken. De vervaldagen zijn 10 april, 10 juli, 10 oktober en 10 december. Wie voor de eerste maal een zelfstandige activiteit begint, is voor drie jaar vrijgesteld van voorafbetalingen op voorwaarde dat de zelfstandige activiteit in hoofdberoep wordt uitgeoefend. Dat wil zeggen dat de fiscus gedurende drie jaar geen belastingvermeerdering toepast. Aanvullende belastingen Zelfstandigen en vennootschappen moeten naast de directe belastingen nog aanvullende belastingen betalen zoals gemeentebelasting, aanvullende crisisbijdragen, milieuheffingen.