Terug naar het overzicht

Volledige of dubbele boekhouding

Voor ondernemingen die geen vereenvoudigde boekhouding mogen voeren zijn extra verplichtingen van toepassing: - Dubbele boekhouding - Aangepast genormaliseerd rekeningstelsel (= boekhoudplan). Een model hiervan moet steeds op de zetel van de onderneming worden bewaard. - Aankoop-, verkoop- en financieel (bank- en kas-) dagboek en een voldoende gedetailleerde inventaris. Op de griffie moeten het inventarisboek en het in de boekhouding gebruikte centrale dagboek geviseerd en geparafeerd worden. - Het opstellen van een jaarrekening. De jaarrekening van de vennootschap moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België binnen dertig dagen, nadat ze door de algemene vergadering is goedgekeurd. Aan het voeren van een dubbele boekhouding is een intrinsiek voordeel verbonden: door het meer gedetailleerde beeld dat op die manier wordt verkregen, kan ze als een echt beleidsinstrument worden gebruikt.