Terug naar het overzicht

Vlaamse regering subsidieert voortaan ook advies bij Bedrijfsoverdrachten.

Op 19 september 2011 besliste de Vlaamse regering om een aantal wijzigingen door te voeren aan de regelgeving betreffende de KMO-portefeuille. In de pijler strategisch advies is nu onder meer ook steun mogelijk in het kader van bedrijfsoverdracht. Een bedrijf verkoopklaar maken vraagt veel voorbereiding en kennis van zaken. Voor een overdracht dient het risicoprofiel van de onderneming voldoende laag te zijn om de waarde voor zowel koper als verkoper op een aanvaardbaar niveau te brengen en zodoende een overdracht te kunnen bewerkstelligen. Een rapport brengt deze risico’s in kaart en formuleert adviezen om de risico’s beheersbaar en/of aanvaardbaar te maken voor toekomstige kandidaat-kopers. Naast het risicoprofiel en de waardering van het bedrijf krijgt het overdrachtsscenario ook aandacht. Verkoop van aandelen of verkoop van het handelsfonds? Gehele of gedeeltelijke verkoop van aandelen? Gehele of gedeeltelijke verkoop van het handelsfonds? Verkoop aan derden, personeelsleden of familie? Naast juridische overdracht komen ook andere belangrijke elementen als overdracht van leiding, controle en kennis aan bod. Een adviseur schrijft een onderbouwd advies alsook een implementatieplan. Let op, subsidies kunnen enkel worden verleend indien de adviezen worden verleend door “erkende dienstverleners”. De Vlaamse regering onderkent dat een vergrijzende bevolking automatisch ook vergrijzende ondernemers inhoudt. Vlaanderen is gebaat bij succesvolle bedrijfsoverdrachten omdat dit maximale kansen biedt op dynamiek en competitiviteit in de Vlaamse KMO’s en zodoende ook maximale kansen biedt op behoud van tewerkstelling welvaart en … belastingen. Info: www.kmo-portefeuille.be Adcorporate Marc Leemans 16-01-2012