Terug naar het overzicht

Vereenvoudigde boekhouding

Een vereenvoudigde boekhouding mag worden gevoerd door kleine ondernemingen (eenpersoonszaken, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen) met een jaaromzet die kleineris dan 500.000 euro (excl. btw) en die bovendien geen activiteit hebben in de volgende sectoren: - Verzekeringen - Kredietverrichtingen - Beleggingen, beursverrichtingen Kenmerken: Er moet een aankoopboek, verkoopboek en financieel dagboek (kas- en bankboek) bijgehouden worden. Minstens één maal per jaar moet een inventaris worden opgemaakt met de volgende elementen: - Bezittingen - Vorderingen - Schulden - Eigen middelen - Kosten en opbrengsten van het afgelopen jaar. De drie dagboeken en het inventarisboek dienen voor ingebruikname geviseerd en geparafeerd te worden door de griffier van de rechtbank van koophandel.