Terug naar het overzicht

Peterschapsprojecten

Uit ervaring leer je. Dat is ook zo voor ondernemers. In de levensloop van een onderneming moeten vaak nieuwe beslissingen genomen worden die bepalend zijn voor het resultaat en de groei van de onderneming. De ervaring van andere ondernemers kan hen daarbij helpen. Peterschapsprojecten maken ervaringsuitwisseling tussen ondernemers mogelijk. Wat zijn peterschapsprojecten? Peterschapsprojecten zijn gebaseerd op kennis- en ervaringsuitwisseling tussen ondernemingen. De belangrijkste doelstelling van peterschapsprojecten is het professionaliseren van de bedrijfsvoering van de deelnemende ondernemingen en het stimuleren van netwerkvorming tussen ondernemingen. Kenmerkend voor elk project is dat ondernemers gedurende één of meerdere jaren regelmatig in groepen samenkomen om ervaringen uit te wisselen omtrent de bedrijfsvoering. Zij worden daarin begeleid door één of meerdere peters of mentoren. Dat zijn kaderleden uit grotere bedrijven of ervaren bedrijfsleiders van KMO's die kosteloos hun kennis en ervaring ter beschikking stellen van de deelnemende ondernemingen. Verder worden er ook specifieke activiteiten georganiseerd om de ondernemers in contact te brengen met deelnemers en peters van andere groepen of andere peterschapsprojecten. Bij heel wat projecten kunnen de deelnemers ook voor individueel advies terecht bij hun peter. Alhoewel alle peterschapsprojecten een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben, is het aanbod zeer divers. Bepaalde projecten besteden aandacht aan zeer diverse aspecten van de bedrijfsvoering, andere projecten spitsen zich toe op een specifiek aspect van de bedrijfsvoering. Sommige projecten richten zich dan weer tot een specifieke groep van ondernemers. Wie kan deelnemen? De gesubsidieerde peterschapsprojecten richten zich heel specifiek tot de beslissingsnemers van ondernemingen. De deelnemers moeten een rechtstreekse invloed hebben op de strategische beslissingen van een onderneming. Omwille van de Europese de-minimis-regeling zijn ondernemingen uit de voedings- en transportsector uitgesloten. De precieze lijsten met NACE-codes kunt u hieronder raadplegen. Uiteraard kan een organisator bijkomende voorwaarden hanteren. Wat is het belang van peterschapsprojecten voor ondernemingen? Verschillende evaluaties hebben inmiddels aangetoond dat de peterschapsprojecten hun doel niet missen. Peterschapsprojecten hebben een positief effect op de professionalisering van de bedrijfsvoering en op de bedrijfsresultaten.