Terug naar het overzicht

Ondernemingsdossier

De Balanscentrale van de Nationale Bank van België heeft een ondernemingsdossier opgesteld dat een firma op beknopte wijze boekhoudkundige en financiële informatie verstrekt over verschillende jaren. Deze informatie stelt de betrokken onderneming in staat een duidelijker inzicht te krijgen in haar financiële toestand, onder meer door het vergelijken van haar cijfers met die van de groep ondernemingen uit haar branche (activiteitensector). Dit product is uitsluitend bestemd voor de ondernemingen die gestandaardiseerde jaarrekeningen (van het verkort of volledig schema) neerleggen.