Terug naar het overzicht

Koop uw eigen aandelen in!

Nu iedereen zijn cijfers begint te bekijken, doet het weer onnoemelijk veel pijn om te moeten zien welk deel van uw zuurverdiende centjes naar de bodemloze put van vadertje Staat afvloeit. Alle hulp om dit vele leed dan te verzachten is steeds welkom. Een nieuwe leuke maatregel is dat voortaan uw vennootschap geen 10% maar 20% van haar ‘eigen aandelen’ mag inkopen. U kan met de inkoop van eigen aandelen redelijk voordelig geld uit uw vennootschap halen. Stel u heeft in de loop der jaren gewoon uw winst in de vennootschap laten zitten. U heeft dus opgepotte winst. Dit geld er uithalen als loon kost u een fortuin, als dividend bij een NV bv. 25% en bij sommige BVBA’s tegen 15% roerende voorheffing. U kan nu uw vennootschap echter eigen aandelen laten inkopen die dan achteraf worden vernietigd. U zal nu slechts 10% belastingen betalen tegenover dus soms 25%. Er komt wel wat administratie bij kijken maar het kan dus interessant zijn, zeker nu u 20% mag inkopen. De fiscus doet soms wel wat lastig over deze techniek maar het is perfect wettelijk, en de fiscus heeft dan ook geen been om op te staan. Laat u wel deskundig begeleiden.Maar anderzijds is het net weer wat strakker geworden. Zo kan de fiscus voortaan 7 jaar terug gaan als er sprake is van fraude. Als het boekjaar van uw vennootschap eindigt op 31 december 2008 (aanslagjaar 2009) dan kan men bij fraude nog een aanslag vestigen tot en met 31 december 2015 (zeven jaar te rekenen vanaf 1 januari 2009). U kan zich nog steeds inschrijven voor ons offshore seminar, er zijn nog enkele plaatsen vrij.Veel sterkte aan het fiscale front!