Terug naar het overzicht

Hoge Raad van Financiën slaat volgens werkgeversorganisaties bal compleet mis

De krant De Tijd bericht vandaag over een advies van de Hoge Raad van Financiën (HRF) over de financiering van de noodzakelijke loonlastenverlaging in België. Eerder had ook de krant Le Soir hierover een artikel gepubliceerd. Eerst en vooral vinden de werkgeversorganisaties VBO, VOKA, Agrofront, UWE en UCM het een goede zaak dat de HRF erkent dat de hoge loonlasten in ons land drastisch (met 6 miljard euro) omlaag moeten. Alleen zo kan de concurrentiekracht van onze bedrijven worden hersteld en kan de werkgelegenheid toenemen. De HRF bepleit echter een lastenverlaging enkel gefocust op de lage lonen. Nochtans is de Belgische loonwig (d.i. het verschil tussen de totale loonkost voor de werkgever en het nettoloon dat de werknemer overhoudt) voor de minimumlonen in 2006 met 28,3% onder het Europees gemiddelde gezakt. De loonwig voor de midden- en hoge lonen blijft echter zeer hoog (55,4% in 2006 voor een gemiddeld loon). Vanuit concurrentieoogpunt moeten nu eindelijk ook de lasten op deze hogere looncategorieën fors naar beneden, zo beklemtonen het VBO, VOKA, Agrofront, UWE en UCM. Maar vooral het voorstel van de HRF om deze lastenverlaging te financieren met allerlei belastingverhogingen (hogere BTW en accijnzen, meer spaar- en dividendbelasting, invoering van meerwaardebelasting op aandelen) keuren de vijf werkgeversorganisaties resoluut af. België staat immers aan de Europese top wat betreft belastingdruk en dit voor zowat alle soorten belasting. De belastingen nóg verder verhogen is in zulke situatie als economische zelfmoord plegen. Bovendien vertaalt elke belastingverhoging zich in België enkele maanden later in hogere lonen via de automatische loonindexering. De loonkosten verlagen aan de ene kant om ze nadien opnieuw te zien stijgen is zinloos. De werkgeversorganisaties hekelen ook het feit dat de HRF compleet voorbijgaat aan de dure en weinig efficiënte overheid in ons land. Besparingen bij de overheid kunnen juist veel middelen vrijmaken om de lastenverlaging voor bedrijven mee te financieren. Het VBO, VOKA, Agrofront, UWE en UCM besluiten dan ook het desbetreffende advies van de HRF onvolledig en eenzijdig is. Het getuigt bovendien van een groot gebrek aan kennis van de bedrijfsrealiteit.