Terug naar het overzicht

Fusie en overname, reddingsplannen

Met de overname van een andere onderneming zijn een aantal voordelen verbonden. Men heeft bijvoorbeeld onmiddellijk klanten en leveranciers ter beschikking en ook de naam van het bedrijf klinkt veel mensen al bekend in de oren. Eventueel kan men zelfs rekenen op de steun en het advies van de overlater.De overname van een bestaande zaak houdt echter ook een aantal risico's in. Daarom moet u zich alleszins de volgende vragen stellen: - Heeft de zaak een positieve reputatie bij klanten en leveranciers? - Brengt het vertrek van de oorspronkelijke ondernemer de hele onderneming niet in gevaar? -Is de bestaande onderneming in regel met de vergunningen (milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning) of moeten er nieuwe vergunningen aangevraagd worden? Daarnaast is het belang te weten wat u juist overneemt. Er zijn namelijk twee vormen onder dewelke een bedrijf overgenomen kan worden: - Door overname van het «handelsfonds» : een handelsfonds bevat materiële zaken (machines, grondstoffen, gereedschap,...) en niet-materiële zaken (klantenlijst, leveranciers, telefoonnummers, naam,...). Bij overname van een handelsfonds weet u dat uw aankoop zich beperkt tot de opgesomde zaken. Daardoor weet u betrekkelijk exact wat u juist overgenomen hebt en blijven grote verassingen meestal uit. - Door overname van de aandelen van de vennootschap die de uitbating doet (N.V., B.V.B.A., ...). De onderneming moet dan natuurlijk wel als vennootschap ingeschreven staan. In geval van overname van aandelen is het risico veel groter. U koopt dan naast de elementen uit het handelsfonds ook de tegoeden en schulden van de onderneming en neemt ook de lopende verbintenissen en eventuele geschillen mee over. Bij overname van de aandelen moet u dan ook de financiële toestand van de onderneming tot in de puntjes onderzoeken en nagaan dat u geen schulden over het hoofd gezien heeft.