Terug naar het overzicht

De Belgische Wellness sector

De opkomst van de wellness industrie is één van de belangrijkste trends die op dit moment gesignaleerd worden in het economische landschap. De komende jaren wordt er een groei van 10% verwacht. Onder de noemer "Wellness" worden een aantal verschillende productgroepen samengebracht. Het betreft hier de volgende 4 segmenten; health, fitness, wellness en beauty. Er zijn twee vormen van wellness te onderscheiden, namelijk wellness door ontspanning en wellness door inspanning. Oftewel een passieve en een actieve stroming. Bij de passieve stroming wordt de nadruk gelegd op ontspanning, rust en geestelijk welzijn. Wellness (ook wel passieve wellness) De opkomst van wellness is grotendeels te verklaren door veranderingen in de samenleving. De verandering van de maatschappij heeft grote invloed gehad op de groeiende behoefte naar rust en ontspanning. Mensen proberen op allerlei manieren even te ontsnappen aan de harde werkelijkheid. Door het stijgende opleidingsniveau van vrouwen, en het daarmee samenhangende inkomen van vrouwen, neemt de invloed van vrouwen op consumptieve bestedingen verder toe. Dit heeft eveneens een positief effect op wellness, omdat vrouwen wel gezien worden als de pioniers van de wellness trend. Zij zijn nog steeds (65%) de grootste afnemers van wellness producten en diensten. Maar ook de mannen krijgen steeds meer interesse voor wellness. Fitness (ook wel actieve wellness) De wellness trend heeft een duidelijke invloed op de omzetcijfers in de sector. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek uit 2006 van het onderzoeksbureau Van Es Marketing dat 72% van de fitnesscentra in Vlaanderen en Nederland het jaar 2005 met een omzetstijging afsloot en dat 83% een verdere stijging in de verkoopcijfers verwacht in 2006. Sinds het jaar 1994 haalt de Belgische marktleider Passage Fitness First een omzet van 33 miljoen euro en een cashflow van 7.5 miljoen euro. Cosmetica Gino van Ossel, docent marketing aan de Vlerick Leuven Gent Managementschool, concludeert dat er drie verklaringen zijn voor het grote succes van de dure cosmeticamerken momenteel. Het midden segment onder de cosmeticamerken staat onder druk, ten voordele van de high-end en/of low-end markt. Een tweede trend die we kunnen onderscheiden is het verlangen naar de eeuwige jeugd. Alles wat met wellness en uiterlijk te maken heeft, vinden vooral de babyboomers heel belangrijk ze hebben er dan ook veel geld voor over. Daarbij neemt de beperkte groep van de echte rijken toe en daarmee logischer wijs het aantal potentiële klanten van luxeproducten. Het grote succes van de dure merken houdt echter ook gevaar in: een merk dat overal verkrijgbaar is en door iedereen wordt verkocht, verliest zijn exclusiviteit en daarmee zijn magie. Het beperken van het aantal verkoopproducten en de productie, is hier een slimme zet. Hiermee blijft het product interessant door zijn exclusiviteit. Health In België zien we een toename van de voedingsbeleidsmaatregelen, de acties van de voedselindustrie en de verschillende inlichtingen naar de verbruiker toe als doel de epidemie van zwaarlijvigheid te beperken die België bedreigt. In België staat niet minder dan 45% en 34% van de overlijdende respectievelijk sterk en matig in verband met de voeding. Slechts 21% van de overlijdende heeft dus geen enkel verband met de voeding. Men heeft de laatste jaren verschillende projecten zien ontstaan om een gezondere voeding evenals voldoende niveau van fysieke activiteit te bevorderen.