All posts tagged bedrijfsovername

Bedrijf kopen i.p.v. starten

Veel mensen dromen over het hebben van een eigen bedrijf. Ook al houdt dit toch duidelijk een hoop werk in, de beloningen zijn het helemaal waard. Een moeilijke beslissing bij het voor uzelf beginnen is de kwestie of u nu een bedrijf wilt starten of er een wilt kopen. Hoewel er een paar redenen zijn om te kiezen voor het beginnen vanaf nul, zitten er veel voordelen aan een bedrijfsovername.

sleutel be

Minder risico bij bedrijf kopen

Als u een bedrijf gaat kopen dat al een aantoonbare markt en een aantal jaar van gegenereerde winst heeft, heeft u meer kans op een financiering. Financierders zien deze afgelopen jaren toch een beetje als een verzekering van uw succes, en dus ook van hun investering. Die afgelopen jaren tonen aan dat het bedrijf goed loopt en het bedrijf in staat is om winst te maken. Voor u geldt bijna hetzelfde; u wilt een bedrijf kopen en dan gaat u ook geen bedrijf kopen dat nog nooit winst gemaakt heeft, omdat dit toch wel een redelijk groot risico met zich mee brengt. Daarnaast kan een bedrijfsovername voor u ook aantrekkelijker zijn. Wanneer u er al enige tijd over nadenkt om een bedrijf te starten, maar de stap niet echt durft te zetten door het risico van een mislukking. Zo’n bedrijfsaankoop kan dan voor u de juiste optie zijn.

Meteen opbrengsten

Wanneer iemand een bedrijf start vanaf nul, zijn de kosten van de onderneming in de eerste periode vaak hoger dan de opbrengsten voor de eigenaar. Daarnaast zal deze wel een inkomen moeten hebben om te kunnen eten. Dat zal betekenen dat de eigenaar zich in die eerste periode ook nog bezig zal moeten houden met zijn oude baan. Het komt erop neer dat deze persoon twee banen heeft, waarbij er een ook nog geld kost. Dit neemt dus veel tijd in beslag, levert vaak stress op en kost u geld energie. Voor veel mensen is dit toch iets te veel van het goede. Wat zou het mooi zijn als er een manier zou bestaan waarop u zich deze ellende allemaal bespaart…

Die is er! Wanneer u een bedrijf koopt, is eigenlijk alles al geregeld. Een klantenbestand, check! Een personeelsbestand, check! Opdrachten, check! De vorige eigenaar heeft onder deze omstandigheden kunnen werken, dus in principe moet u ook meteen aan de gang kunnen. U zult natuurlijk wel enige tijd nodig hebben om alles en iedereen te leren kennen, maar als alles rond is, kunt u eigenlijk meteen naar uw nieuwe bureau lopen en beginnen te werken. Uw bedrijf draait al vanaf dag één, wat inhoudt dat u – als u alles goed doet – vanaf dag één ook winst aan het maken bent. Zo kunt u nu dan ook uw oude baan opzeggen en uzelf vol op uw nieuwe job gaan storten.

Naamsbekendheid

U moet niet onderschatten hoeveel tijd er gaat zitten in het opbouwen van een sterke naamsbekendheid en goed imago voor uw bedrijf. Met bedrijf dat al enige tijd meegaat, kunt u dit allemaal overslaan en heeft u een bedrijf waarvan veel mensen al wel eens ooit gehoord hebben. En als het bedrijf toch al een paar jaar goed loopt, zal deze herinnering geen slechte zijn en zal uw bedrijf een redelijk goed imago hebben. Klanten zijn ook sneller geneigd om nog een keer terug te komen als ze een goede ervaring met het bedrijf hebben en het bedrijf de verwachtingen van de klanten ook respecteert.

Bestaand netwerk

Bedrijfsrelaties zijn erg belangrijk en maken een sterk netwerk van leveranciers, adverteerders, distributiepunten en andere elementen die belangrijk zijn voor uw bedrijf. Wanneer u deze relaties zelf moet gaan opbouwen, kan dit net als een klantenbestand aardig wat tijd en werk kosten. Bij de zoektocht van een bedrijf kopen, is het altijd verstandig om ook te letten op het netwerk dat het bedrijf al heeft opgebouwd. Zolang u goed communiceert met deze contacten, is het waarschijnlijk dat de relatie zal worden overgedragen aan u. Hierdoor creëert u meteen een goede werkrelatie en kunt u zeker zijn van een goede toekomstige samenwerking.

Ervaren personeel

Van alle zaken die u overhoudt aan de bedrijfsovername is het personeel misschien wel het belangrijkst. Wanneer u zelf een bedrijf zou beginnen, zou er wederom veel tijd en werk nodig zijn voor het vinden van een bekwaam personeelsbestand. En dan duurt het nog langer voordat dit nieuwe personeel eindelijk helemaal is ingewerkt en voordat het bedrijf helemaal goed functioneert. Bij een bestaand bedrijf hebt u al verschillende werknemers die al even meegaan en ondertussen wel weten hoe het allemaal werkt. Dit zorgt er ook voor dat ook u sneller aan de gang kunt gaan met uw taken en dat u om hulp kunt vragen aan de meer ervaren personen in het bedrijf.

Bedrijf kopen : Hoe vind ik het juiste bedrijf

Het zoeken naar een bedrijf wordt wel vergeleken met het zoeken naar een huis. Er zijn inderdaad overeenkomsten in de vorm van criteria die worden gesteld en waaraan moet worden voldaan. Er is ook een groot verschil: huizen staan meestal openbaar te koop, de markt van bedrijven is veel ondoorzichtiger. Veel bedrijven staan slechts latent te koop vanwege de angst voor onrust binnen het eigen bedrijf.

koop juiste bedrijf.be

Waardering onderneming bij het kopen van een bedrijf

Driekwart van de ondernemers heeft geen idee van de waarde van een bedrijf. Gedurende het actieve ondernemerschap houden ze zich er ook niet mee bezig. Pas als de fase intreedt waarin overdracht van het bedrijf aan de orde komt, komt de vraag ‘wat is mijn bedrijf waard?’ op tafel.

kopen waardering

Als koper van een bedrijf staat u zo mogelijk nog verder van de waarde van dat bedrijf, al was het maar omdat u een grote informatieachterstand heeft ten opzichte van de verkoper. Voor u als koper is de waarde van een bedrijf een belangrijke factor bij het verkrijgen van financiering. Welke methoden bestaan er om een bedrijf te waarderen? En waar moet u specifiek op letten om binnen een redelijke termijn de aankoopsom te kunnen terugverdienen?

Waarde en prijs

Deze begrippen worden nogal eens door elkaar gehaald. De koopsom is de uiteindelijke prijs die koper en verkoper overeenkomen. Deze kan afwijken van de gemaakte waardering.

Een waardebepaling kent meestal een waarde range met een minimum- en maximumbedrag. Binnen deze range zijn partijen in principe bereid tot overeenstemming te komen. Het hangt dan verder van de onderhandelingen af welke koopsom uiteindelijk tot stand komt. Je zou kunnen zeggen: waarde = rekenen, prijs = onderhandelen. Een hogere waarde hoeft nog niet te leiden tot een hogere prijs.

Kopers hebben een andere invalshoek bij de totstandkoming van de uiteindelijke overdrachtsprijs dan verkopers:
• Een verkoper zal meer denken in het heden en verleden. Hij kijkt naar zijn bedrijf zoals dat er voor staat tijdens het overdrachtsproces. Hij wil gecompenseerd worden voor de tijd, de arbeid en het geld dat hij in de onderneming heeft geïnvesteerd.
• U als koper zou daar geen boodschap aan moeten hebben, want u moet het allemaal nog waarmaken en zal alleen geïnteresseerd zijn in de toekomstmogelijkheden van het bedrijf.

Andere factoren die een rol kunnen spelen bij de waardering, zijn de financiële mogelijkheden van de koper, het feit dat er meerdere gegadigden zijn of een gebrekkige voorbereiding bij de verkoper die hem onder druk zet.

Verband tussen koopsom en financiering

Formeel is er geen verband tussen de uitkomst van de waardering c.q. de koopsom en de financiering van de overdracht. De waardebepaling, de waarde range en de onderhandelingen over de koopsom vormen een apart traject dat los staat van het verkrijgen van financiering.

Maar let op: in de praktijk is er wel degelijk een verband tussen de koopsom en de financiering! Indien de koper over onvoldoende middelen beschikt, wordt in de praktijk de koopsom gelimiteerd door de optelsom: hoeveel kan de koper zelf inbrengen + hoeveel wil de verkoper als lening in het bedrijf laten zitten + hoeveel wil/kan de bank maximaal financieren (rekening houdend met haar normen). Deze optelsom begrenst de financiering, ook al is de waardering hoger.
◾Wilt u weten wat uw bedrijf waard is, doe dan een gratis waardebepaling, klik hier.
◾Wilt u uw bedrijf verkopen of juist een bedrijf kopen, plaats nu een profiel op Bedrijventekoop.be, klik hier.
◾Wilt u op de hoogte blijven van het laatste aanbod van profiel, meld u dan nu gratis aan voor onze nieuwsbrief, klik hier.

 

 

 

 

 

Zelfstandigen zijn snel aan het vergrijzen


Vlaamse regering subsidieert voortaan ook advies bij Bedrijfsoverdrachten.

Op 19 september 2011 besliste de Vlaamse regering om een aantal wijzigingen door te voeren aan de regelgeving betreffende de KMO-portefeuille. In de pijler strategisch advies is nu onder meer ook steun mogelijk in het kader van bedrijfsoverdracht.

Een bedrijf verkoopklaar maken vraagt veel voorbereiding en kennis van zaken. Voor een overdracht dient het risicoprofiel van de onderneming voldoende laag te zijn om de waarde voor zowel koper als verkoper op een aanvaardbaar niveau te brengen en zodoende een overdracht te kunnen bewerkstelligen. Een rapport brengt deze risico’s in kaart en formuleert adviezen om de risico’s beheersbaar en/of aanvaardbaar te maken voor toekomstige kandidaat-kopers.

Naast het risicoprofiel en de waardering van het bedrijf krijgt het overdrachtsscenario ook aandacht. Verkoop van aandelen of verkoop van het handelsfonds? Gehele of gedeeltelijke verkoop van aandelen? Gehele of gedeeltelijke verkoop van het handelsfonds? Verkoop aan derden, personeelsleden of familie? Naast juridische overdracht komen ook andere belangrijke elementen als overdracht van leiding, controle en kennis aan bod. Een adviseur schrijft een onderbouwd advies alsook een implementatieplan. Let op, subsidies kunnen enkel worden verleend indien de adviezen worden verleend door “erkende dienstverleners”.

De Vlaamse regering onderkent dat een vergrijzende bevolking automatisch ook vergrijzende ondernemers inhoudt. Vlaanderen is gebaat bij succesvolle bedrijfsoverdrachten omdat dit maximale kansen biedt op dynamiek en competitiviteit in de Vlaamse KMO’s en zodoende ook maximale kansen biedt op behoud van tewerkstelling welvaart en … belastingen.

Info: www.kmo-portefeuille.be

Adcorporate
Marc Leemans
16-01-2012

2014 Bedrijventekoop