All posts tagged  Bedrijfsovername

Bedrijf kopen : onderhandelingen

Onderhandelingen worden vaak geassocieerd met strijd en tegenstellingen. Letterlijk is onderhandeling een proces waarmee twee of meer partijen door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst proberen te komen. Bij onderhandelingen zijn partijen min of meer afhankelijk van elkaar. Wel hebben ze verschillende posities die deels strijdig zijn en deels gemeenschappelijk. De moeilijkheid bij onderhandelingen is dat de strijdige belangen vaak de overhand hebben en dat wat partijen bindt, onvoldoende uit de verf komt.

2014 Bedrijventekoop