Een bedrijf overnemen in 5 stappen

Bedrijf overnemen in 5 stappen
Een MBI heeft, zoals u in een eerder verschenen artikel al kon lezen, een aantal voordelen tav een start-up. Aangezien een bedrijf overnemen niet tot de dagdagelijkse taak van de meeste onder ons behoort, is het tevens raadzaam een beroep te doen op specialisten zoals uw accountant of overnameadviseur. Om welke reden u ook een bedrijf wenst over te nemen, er duiken steeds een aantal vragen op. De handleiding die u op www.bedrijventekoop.be kan terugvinden, beschrijft het overnameproces in 5 stappen en tracht hiermee een houvast te bieden aan de ondernemer. Deze 5 stappen zijn: voorbereiding, benadering van kandidaat-ondernemingen, onderhandelingen, afronding en implementatie.

Invloed financierbaarheid op overnameprijs nog steeds onderschat

Onlangs gaf mijn accountant haar mening over de waarde van een onderneming: “wat de gek ervoor geeft!”. De eeuwenoude discussie over de totstandkoming van prijzen op de markt van vraag en aanbod en het ongrijpbare verschil tussen waarde en prijs is, misschien meer dan ooit, actueel. Wat velen zich niet realiseren, is dat de overnameprijs vandaag meer dan ooit wordt bepaald door een heel ander facet: de financierbaarheid van de onderneming. De haalbaarheid van de financiering is van doorslaggevend belang voor de overnameprijs. Waarde vervult hierbij slechts een indicatief karakter.

Uitbreiding winwinlening naar alle KMO’s

De Vlaamse regering wil dat alle KMO’s die een economische activiteit verrichten, gebruik kunnen maken van dit financieringsinstrument. Dit ongeacht of die de vorm van een nv, cvba, vzw, landbouwvennootschap, stichting, enz. hebben aangenomen.

10 tips voor een geslaagde overname

Het is een hele uitdaging om de overname van een bedrijf in de huidige economische situatie succesvol te laten verlopen. Een goede planning en efficiënt kostenbeheer van de fusie- en integratieprocessen na de overname spelen hierbij een doorslaggevende rol. Er zijn echter heel wat bedrijven die het integratieproces te laat starten. Bovendien overschrijdt meer dan een derde van de bedrijven de geplande integratiekosten. Dit bemoeilijkt het succes van een overname. PricewaterhouseCoopers (PwC) geeft 10 tips voor een geslaagde overname.

Een Management Buy Out financieren

Een management buy out, ofwel MBO, is een overnamevorm waarbij het bedrijf of een divisie van het bedrijf door het zittend management wordt gekocht. Het probleem is echter dat dit management veelal niet over voldoende vermogen en/of zekerheden beschikt om de verkoopprijs te betalen. Toch zijn MBO’s financierbaar.

Overname – advies: waarom, wie & wanneer?

Uit diverse studies blijkt dat in de komende 10 jaar het aantal KMO bedrijfsoverdrachten sterk zal toenemen als gevolg van vergrijzing, serieel ondernemerschap en de toenemende individualisering van de maatschappij. In dit artikel gaan we nader in op het belang van advies en wie, wanneer het best geplaatst is om advies te verlenen.

Activa transactie versus aandelentransactie

Activa transactie versus aandelentransactie
In onderhandelingen wordt vaak gesproken over overdracht van activa, handelsfonds of aandelen. Wat houden deze termen in en waar liggen de belangrijkste verschillen?
2014 Bedrijventekoop