Neerlegging jaarrekening via internet wordt de regel

Sinds 1 maart dit jaar jaar moeten in principe alle jaarrekeningen via het internet worden neergelegd. Zo deelt de Balanscentrale van de Nationale Bank van België mee in een brief aan de ondernemingen en iedereen die gevolmachtigd is om jaarrekeningen neer te leggen. Voor buitenlandse ondernemingen en kleine ondernemingen wordt wel een uitzondering gemaakt. Zij mogen nog altijd hun jaarrekening op papier neerleggen

Overnamefinanciering is versoepeld

Artikel 629 gewijzigd per 1 januari 2009

Tot voor 1 januari 2009 was het een overnemer verboden dat de overnameprooi (een nv, bvba, cva of cvba) middelen voorschiet, leningen toestaat of zekerheden stelt met als doel het verwerven van de aandelen of winstbewijzen door de overnemer. Dit bemoeilijkte een overname omdat de koper in sommige gevallen onvoldoende externe financiering kon verkrijgen.

Financieringen en reorganisatie

Financieringen en Reorganisatie – Hervorming gerechtelijk akkoord
In de huidige economische omstandigheden gaan in België steeds meer bedrijven failliet. Zo gingen er in 2008 bijna 8.500 ondernemingen failliet en 2009 dient zich niet beter aan. In tijden van crisis hebben bedrijven, als gevolg diverse mogelijke redenen – grote klant failliet, hoge vaste kosten, – tijd nodig om bijkomende financiering te zoeken en/of een reorganisatie door te voeren.

KMO’s ter overname: Een op drie KMO’s staat ter overname

Ondernemers lossen niet graag de greep op hun bedrijf. Toch zullen velen onder hen, rekening houdend met de huidige demografische context, in de nabije toekomst hun bedrijfsoverdracht moeten regelen. Heel wat ondernemers van de babyboomgeneratie naderen de pensioengerechtigde leeftijd. Een studie in opdracht van de FOD Economie heeft aangetoond dat 40% van de bedrijfsleiders ouder is dan 50, en 25% ouder dan 55. Dat fenomeen zorgt ervoor dat het aantal over te nemen bedrijven groeit. Specialisten zijn het erover eens dat de volgende 10 jaar 30% van de Belgische bedrijven wordt overgedragen.

Een financiële crisis zoals we die nu kennen duurt minstens twee jaar

Op economisch vlak was 2008 een jaar om heel snel te vergeten. Wat aanvankelijk een lokaal probleem op de Amerikaanse huizenmarkt leek, overspoelde als een tsunami de hele wereld en bracht ook in ons land grootbanken als Fortis en Dexia aan het wankelen. Wat 2009 zal brengen, is nog koffiedik kijken maar sommigen verwachten dit jaar al de eerste tekenen van een economische heropleving te zullen zien. Zowel Etienne De Callataÿ, chief economist bij Bank Degroof, als Ivan Van de Cloot, chief economist bij de onafhankelijke denktank Itinera, zijn een stuk minder optimistisch.

Het aantal wanbetalingen stijgt fors

Facturen van Belgische bedrijven worden steeds later betaald. Uit cijfers van het handelsinformatiebureau Graydon blijkt dat het aantal facturen dat na drie maanden nog niet betaald was in het vierde kwartaal is gestegen met 10,4 procent Van het totaal aantal facturen wordt nu 8,89 procent niet binnen de drie maanden betaald.

Na de crisis ziet de wereld er helemaal anders uit

De wereld zal er na deze crisis helemaal anders uitzien’, zei Bruno Colmant, hoofd van onder meer Euronext Brussel tijdens het eerste FinanceWorld Congres. Hij ging er in debat met Dick-Jan Abbringh over de belabberde toestand waarin onze economie zich momenteel bevindt. Volgens Abbingh toont de huidige crisis grote gelijkenissen met die in de jaren dertig, hoewel deze laatste veel dieper sneed in ons economisch weefsel.

Management Buy in (MBI), de risico’s

Een ondernemer die een zaak wenst uit te bouwen, denkt in eerste instantie aan het oprichten van een eigen onderneming. Een MBI biedt echter een alternatief dat niet over het hoofd mag worden gezien. Maar wat als de helft van het personeel gaat lopen of de klanten na de overname afhaken? Of wat als de verworven voorrechten met leveranciers heronderhandeld moeten worden?

Management Buy in, een alternatief voor het oprichten van een zaak.

Een ondernemer die een zaak wenst uit te bouwen, denkt in eerste instantie aan het oprichten van een eigen onderneming. Een MBI biedt echter een alternatief dat niet over het hoofd mag worden gezien.

De ondernemer: “Persoon die met eigen handen en noeste arbeid een bloeiende zaak uit de grond heeft gestampt.” Ondanks dit romantisch beeld van de ondernemer, hoeft dit niet perse het enige mogelijke – of beste – scenario te zijn voor het uitbouwen van een succesvolle onderneming.

Familiale opvolging

Familiale opvolging na afschaffing effecten aan toonder

De Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, later nog gewijzigd door de Wet van 25 april 2007, voorziet in een afschaffing van aandelen aan toonder in drie stappen. De eerste stap is gezet in 2008. Vanaf 1 januari 2008 mag een vennootschap nog uitsluitend effecten op naam uitgeven. Dat heeft natuurlijk zijn gevolgen voor de familiale opvolging die nu meer en meer in de praktijk opduiken.

2014 Bedrijventekoop