All posts in Belastingen category

De verkoop of de inbreng van de eenmanszaak

Wie tot een overgang van een éénmanzaak naar een vennootschap heeft besloten, stelt zich meermaals de vraag hoe hij dit dient te realiseren. De éénmanszaak heeft ondertussen een bepaalde waarde bereikt. Dat de overdracht naar een vennootschap veelal als een element van fiscale planning moet aanzien worden, zal weinige verbazen. De fiscale druk via een vennootschap is veelal lager. Mocht dit niet zo zijn dan heeft de vennootschap uit fiscale overweging immers weinig zin.

Gebruik de verliezen van de patrimoniumvennootschap!

We hopen u deze week een rustige nuttige tip mee te geven, die wat soelaas kan brengen en fiscale verstrooiing in deze voor velen ongetwijfeld nerveuze tijden. Ons seminar van vorige week was opnieuw een succes, en het volgende offshore seminar gaat dan ook door op donderdag 13 november 2008. Stel u heeft zoals velen twee vennootschappen, een werk- en een patrimoniumvennootschap. Zoals dat vaak gebeurt na verloop van tijd, heeft de immovennootschap alleen maar verliezen en de werkvennootschap blijft zitten met een pak winsten en heeft niet zoveel optimalisatietechnieken. Is er hier een creatieve oplossing te bedenken?

Inbreng in een vennootschap aan nul procent!

Dit is nog maar het begin… Het onwaarschijnlijk is gebeurd, de belastingdruk in dit fiscaal tot op het bot moegetergde land stijgt verder? Vliegtuigtaksen, verhoogde belasting op brandstof en dit nog maar om een begroting die niet klopt te laten kloppen. Binnen 12 maanden is er uiteraard een nieuw en veel groter begrotingstekort, dat ook weer met meer belastingen zal opgevuld worden. Ook kunnen we ons in de toekomst op nog meer bankcontroles enz verwachten, na alles wat er nu gebeurt. Dus de strijd voor meer fiscale ademruimte, zal feller dan ooit gestreden moeten worden. Wij zijn er alvast klaar voor. Meer dan ooit ligt de oplossing buiten Europa…. als u meer fiscale ademruimte wenst. U kan zich nu al inschrijven voor ons volgend offshore-seminar. Even een tip om zoveel fiscaal leed te verzachten.

Meerwaardebelasting op gronden vermijden…

We lezen langs alle kanten dat de kans op een belastingcontrole in België erg klein is. Zoals we al meerdere malen hebben verteld, deze kans wordt nog kleiner als u niet ‘opvalt’, door bv. een deftig salaris op te nemen. Natuurlijk kan fiscaal advies er niet in bestaan, dat u ‘rekent op het niet krijgen van een controle’. De beperktere kans op controle kan u wel er toe aanzetten al is makkelijker een creatieve maar legale oplossing te overwegen….

Verlieslatende vennootschappen …terug in trek?

Dat de gulle interventies van de overheden in de banksector en in sommige landen zelfs in de industrie, niet zonder fiscale gevolgen zou blijven, kon een klein kind voorspellen. En nu is het zover, in de UK gaat men de hogere inkomens gewoon een pak meer belastingen laten betalen. Dit is nog maar het begin, de jaren ’80 zijn terug. Het verhogen van de belastingen zal dé remedie zijn van de overheden om hun ‘begrotingkraters’ op te vullen. Moegetergde belastingplichtigen zullen alerter moeten zijn dan ooit. De overheid gaat van deze crisis gebruik maken om het net op alle fronten verder aan te trekken… De Staat is terug. In vele gevallen zal de oplossing moeten gezocht worden in de internationale fiscaliteit. We zijn er klaar voor. U bent welkom.

Leen slim van je venootschap

Uit een recente studie van het ‘Institute of Economic Affairs’ te Londen blijkt (hou u vast!), dat als West – Europa zijn belastingniveau van de jaren ’60 (gemiddeld 30%) al die jaren had gehandhaafd, dat onze welvaart nu een pak, een heel pak hoger had geweest. De UK had tweemaal zo rijk geweest, en Italië en Frankrijk driemaal. Cijfers om over na te denken. Of hoe stijgende belastingen ons collectief armer maken en het staatsapparaat meer middelen geeft om ons te betuttelen en te ‘pamperen’.

Nog vlug kosten maken!

Het jaareinde nadert snel maar wij blijven trouw op post en doen dapper verder, en blijven u van fiscale tips voorzien, om al dit fiscale leed te verzachten waar we allemaal het slachtoffer van zijn. Zij die alleen fiscaal kunnen optimaliseren binnen een Belgische context en actief zijn in vennootschapsvorm, laten zich nogal eens opjutten door het zgn. verlaagd vennootschapstarief. Dit wil zeggen dat de hoogste vennootschapsbelasting van de 27 EU – landen – jawel uw Belgische vennootschapsbelasting van 33,99% zou dalen naar 24,98%.

Tarief notionele interestaftrek volgend jaar 4,473 procent

Het tarief van de notionele interestaftrek bedraagt voor aanslagjaar 2010 4,473 procent. Dat is een lichte stijging tegenover vorig jaar. Toen bedroeg het tarief van de interestaftrek 4,307 procent. Op basis van de officieuze referte-indexen voor december is het nu al mogelijk het tarief van de notionele interestaftrek voor volgend jaar te berekenen.

Neerlegging jaarrekening via internet wordt de regel

Sinds 1 maart dit jaar jaar moeten in principe alle jaarrekeningen via het internet worden neergelegd. Zo deelt de Balanscentrale van de Nationale Bank van België mee in een brief aan de ondernemingen en iedereen die gevolmachtigd is om jaarrekeningen neer te leggen. Voor buitenlandse ondernemingen en kleine ondernemingen wordt wel een uitzondering gemaakt. Zij mogen nog altijd hun jaarrekening op papier neerleggen

2014 Bedrijventekoop