Fusie en overname, reddingsplannen

Met de overname van een andere onderneming zijn een aantal voordelen verbonden. Men heeft bijvoorbeeld onmiddellijk klanten en leveranciers ter beschikking en ook de naam van het bedrijf klinkt veel mensen al bekend in de oren. Eventueel kan men zelfs rekenen op de steun en het advies van de overlater.De overname van een bestaande zaak houdt echter ook een aantal risico’s in. Daarom moet u zich alleszins de volgende vragen stellen:

Bedrijfsdoorlichting

Uit de ervaring van accountmanagers ontwikkelde zij een werkmiddel dat u als K(M)O-ondernemer toelaat uw onderneming systematisch in kaart te brengen. In een tijd van snel veranderende marktomstandigheden, is het belangrijk als ondernemer dat u zich regelmatig bezint over de strategische positie van uw onderneming. Dit doet vragen rijzen zoals :

Waarvoor kan ik BEA aanvragen?

BEA is een subsidie die gegeven wordt aan ondernemingen die investeren in opleiding, advies, kennis of mentorschap. De subsidie wordt toegekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten en van de in aanmerking komende diensten.

Franchising

Franchising is een samenwerkingsvorm tussen aparte ondernemingen, die gebonden zijn door een contract, waarbij de franchisegever (franchisor) tegen vergoeding, rechten en hulp verleent aan de franchisenemer (franchisee) om zorg te nemen voor de afzet van duidelijk omschreven goederen en/of diensten.

Bedrijven zoeken dringend ruimte

Bedrijven hebben ruimte nodig om te kunnen ondernemen. Vlaanderen heeft ruimte te weinig. Het wordt hoog tijd dat de Vlaamse overheid haar eigen regeerakkoord uitvoert en bedrijfsruimte schept. Met een nieuwe cijfermethode, ROTO of ‘Ruimte om te ondernemen’, rekent Voka na hoeveel ruimte nodig is, waar plaats gevonden kan worden en welke economisch interessante locaties politiek en maatschappelijk haalbaar zijn.

Boekhouding en jaarrekening van de onderneming

De wettelijke beschikkingen die de ondernemingen dienen in acht te nemen in verband met hun boekhouding en jaarrekening, werden vastgesteld in de wet van 17 juli 1975 (en haar koninklijke besluiten) en in de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen.

De Goodwill, een ‘never ending story’

Een vraag die vandaag courant gesteld wordt, is of goodwilltransacties fiscaal nog wel zin hebben. Hierbij denken we in het bijzonder aan een zelfstandig handelaar of vrije beroeper die een vennootschap wenst op te richten en naast de overdracht van het materieel ook de goodwill al dan niet wenst over te dragen. Over deze goodwill is behoorlijk wat te vertellen. Een bloemlezing …

Schenking van een onderneming: hoe aanpakken

U betaalt geen 3 % maar slechts 2 % schenkingsrecht. Dit schenkingsrecht betaalt u dus over de waarde van de eenmanszaak of van de aandelen. Het gewone tarief blijft van toepassing voor de woning. Normaal betaalt de begiftigde de schenkingsrechten maar u mag ook steeds als schenker deze schenkingsrechten ten uwen laste nemen.

2014 Bedrijventekoop